آیا حیوانات خانگی می توانند موجب گسترش کروناویروس جدید شوند؟

در حال حاضر، شواهدی مبنی بر این که حیوانات خانگی مانند سگ ها یا گربه ها می توانند با کروناویروس جدید آلوده شوند، وجود ندارد. با این وجود، شستشوی دست ها با آب و صابون پس از تماس با حیوانات خانگی همواره ایده خوبی است. این کار از شما در برابر باکتری های شایع مانند ئی.کولای و سالمونلا که می توانند بین حیوانات خانگی و انسان ها منتقل شوند، محافظت می کند.

آیا حیوانات خانگی می توانند موجب گسترش کروناویروس جدید شوند؟